+359 52 304 601
Пон - Пет: 
09:00 - 18:00

Стийлимпекс ООД е сред най-динамично развиващите се компании в България в сферата на търговията с метали и металообработването. Фирмата произвежда стоманени електрозаварени тръби, търгува с плоски стомани и стоманени изделия. Компанията инвестира постоянно в модерно технологично оборудване и производствено-складови бази, за удовлетвори изцяло нуждите на клиентите си. С високото качеството на доставките Стийлимпекс ООД си е изградила репутацията на коректен и надежден партньор.

Наши основни клиенти в България и Европа са водещи фирми в областта на строителството, мебелното производство и производството на части за автомобилната промишленост.

Стийлимпекс е сертифицирана по ISO 9001:2008.

Дейността ни включва:

• производство и търговия на електрозаварени прецизни тръби и профили

• производство и търговия на електрозаварени конструкционни тръби и профили

• рязане на тръби и профили на точен размер с последващо почистване и миене

• търговия със студеновалцувана, горещовалцувана и декапирана ламарина на рулони и листи

• производство и търговия на стоманени ленти (щрипс) и шини

• надлъжно рязане на студеновалцувани, горещовалцувани, поцинковани и декапирани рулони• лазерна обработка на тръби, профили и листи

• изработване на детайли по поръчка на клиента.

Централният офис на дружеството се намира във Варна, а двете производствени бази са в Русе и Варна.

Инсталирани са съвременни високопроизводителни  линии за производство на прецизни електрозаварени тръби с автоматично опаковане и широк набор от ролкови системи за различни видове тръби и профили.

Оборудването е на водещи италиански производители. Редовната профилактика на линиите, оперирани от обучени специалисти и висококачественият първичен материал гарантира производството на висококачествени тръби и профили.

За партньорите си от мебелна промишленост компанията предлага изделия, подходящи за хромиране и прахово боядисване без предварителна обработка. Компанията извъшва входящ контрол на грапавостта на материала (Ra) при всяка отделна поръчка.

Стийлимпекс предлага също така зачистване на вътрешен шев и щамповане на тръбите.

Компанията разполага с две линии за допълнително рязане на тръбите на детайли с точен размер от 200 до 3000 мм. Продукцията е с параметри и толеранси съгласно изискванията на стандартите или по-високи, специално зададени от клиента.

Компанията разполага със собствена лаборатория за изпитания на механичните свойства на входящия метал и крайната продукция.В зависимост от изискванията на клиентите се издават сертификати 3.1 или 2.2 по стандарт 10204 за готовите изделия. Също така се упражнява контрол и върху механичните показатели на входящия метал.

В експлоатация са две линии за надлъжно рязане на студеновалцувани, горещовалцувани и декапирани рулони /слитер/, както и и линия за студено валцуване на ленти.

В базата в гр. Варна е учреден склад под “митнически контрол“ тип А-обществен.

Фирмата произвежда и предлага:

• електрозаварени прецизни тръби по стандарт EN 10305-3 и EN 10305-5

• електрозаварени конструкционни тръби по стандарт EN10219

• тръби по стандарт EN 10255

• ламарина на ленти по стандарти EN10130 и EN10025

• шини